Vaardigheid coaching

Wil je leren hoe je een implementatieproces opstart, uitvoert, begeleid en borgt? Ik help je met vraagstukken op het gebied van klantbeleving, leiderschap, teambuilding en samenwerken, visie, missie en doelen.

 

Aan de slag

Wil je leren hoe je nieuwe vaardigheden bewust kunt gaan gebruiken, hoe je nieuw gewenst gedrag samen met je team gaat laten zien. Hoe je dit proces opstart, uitvoert, begeleid en borgt? Ik kan je hiermee helpen op het gebied van gastvrijheid, klantbeleving, klachtafhandeling, samenwerken en communicatie.

Daarnaast focussen we ons op acties door te doen, fouten te mogen maken en hiervan te mogen leren. Hierbij is het belangrijk om je medewerkers en/of collega’s mee te nemen in datgene wat jij wilt. Denk hierbij aan jouw visie en missie, goede communicatie en informatie of bijvoorbeeld gezien en gehoord worden. Door kennis te delen en medestanders om je heen te verzamelen, met de pioniers zet je eerste stappen, vier je de eerste successen en haal je de achterblijvers over de streep om ook mee te gaan doen.

Kom in contact